28. 1. 2018

Družiny

Skautský oddíl bývá zpravidla rozdělen do několika družin.

V našem oddíle to jsou družiny tři


Družinový systém

Družinový systém je jedním ze 7 bodů skautské výchovné metody. Je to důležitý prvek, který, je-li správně používán, napomáhá ke snazší výchově svěřených jedinců.

Družina – parta

Družina je partou, skupinou postejně starých lidí, kde jde především o vzájemné vztahy. V takovém případě nesmí být skupina příliš velká, zpravidla se uvádí maximální počet 8 členů, neboť při početnosti vyšší již není možné navázat blízký vztah se všemi členy. Nad celou partou pak dohlíží její vůdce. Ve skautském prostředí tohoto člověka nazýváme rádcem. Rádce družiny je jen o málo starší než zbylí členové a je všemi ostatními považován za přirozenou autoritu této skupiny. Rádce se stará o směřování družiny správným směrem.

Družina – tým

Společnými silami zdolává družina nejrůznější překážky a úkoly. Soutěží s dalšími družinami, s časem nebo sami se sebou. Pro nejlepší výsledek se musí skupina snažit co nejúčelněji komunikovat a spolupracovat. Radost ze splněného úkolu, výhry ve hře nebo dobře odvedeného díla pak tým jednoznačně spojuje. Časem se objevuje hrdost na vlastní tým. A objevují se nejrůznější tradice a družinové zvyklosti, které sdílí jen členové družiny (pokřik, družinová vlajka, heslo, kronika,…).

Družina – jedinečné osobnosti

Družina je složená z nejrůznějších typů osobností a žádné dvě družiny nebudou nikdy na chlup stejné. Vždy se budou lišit tím, jací lidé družinu tvoří. Individuální vlastnosti jsou pak příležitostí pro vzájemné obohacení. Dobrá družina dokáže využít předností svých členů, a tak společně zvládat mnohem náročnější úkoly. Zároveň to členy družiny učí vzájemné toleranci a pohledu na druhé jako na jedinečná stvoření.