28. 1. 2018

O nás

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty shrnuté ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauting ve světě

Skauting vznikl ve Velké Británii v roce 1907, kdy R. B. Powell uspořádal pro 20 chlapců první letní tábor na ostrově Brownsea. Tím byl odstartován neuvěřitelný fenomén, jakým skauting dozajista je. V dnešní době je skauting rozšířen do 216 zemí a teritorií po celém světě a shromažďuje okolo 50 milionů skautů pod světovou organizaci WOSM a WAGGGS.

Skauting v České republice

V naší zemi byl skauting založen o něco málo později a to v roce 1912, kdy profesor A. B. Svojsík po vzoru anglických skautů založil obdobné hnutí u nás. Vydává knihu Základy Junáctví a téhož roku se vydává s několika hochy na první tábor do lipnických lesů. Od té doby prošel český skaut radostnějšími i méně radostnými obdobími. Byl zakázán nacisty a podvakráte komunisty.

V dnešní době je v organizaci Junák – český skaut, z.s něco málo pod 60 000 skautů a skautek, a tím se řadí k největší výchovné organizaci u nás.

Skauting v Litomyšli

V Litomyšli máme jedno skautské středisko s názvem Liliový kruh. V něm fungují 4 skautské oddíly. Dva dívčí (Devítky, Oddíl dobré naděje) a dva chlapecké (Tři slunce, Ostříži).

V roce 2019 oslaví naše středisko 100 let od svého založení.

Více informací o našem oddíle naleznete zde.