29. 1. 2018

Kdo jsme

4. skautský oddíl Ostříži vznikl krátce po revoluci. Na konci léta roku 1991 přišel do litomyšlské farnosti spolu s kněžími též mladý salesiánský aspirant Jaroslav Štaffa – Tapin. Ten krátce po svém příchodu do Litomyšle svolal mladé chlapce z farnosti i okolí a společně s nimi se rozhodl založit oddíl. Dne 18. října 1991 se konala první schůze. Netrvalo dlouho a oddíl dostal název Ostříži. Hned v zápětí přibyl též oddílový pokřik, jenž zní:

Ostříži jsou prima parta, za junáctvím pilně chvátá.


Náš oddíl je pouze chlapecký a zahrnuje všechny věkové kategorie od 1.třídy základní školy. Podle věku jsme rozděleni do menších skupin zvaných družiny, ve kterých se scházíme každý týden na schůzkách a podnikáme nejrůznější výpravy. Na nich kluci zažívají pestrý program.

Příroda

Jako skauti se snažíme o pěstování blízkého vztahu k přírodě. Často vyrážíme na víkendové výpravy do méně civilizovaných míst. Se staršími pak vyrážíme na různé přechody hor. Vrcholem všeho pak bývá 14denní letní tábor.

Stejně jako na pobyt v přírodě dbáme na její ochranu. Každoročně se účastníme akce Ukliďme Česko.

Kultura a lidé

Skaut má též povinnost rozvíjet vztah k druhým lidem. Má býti kulturní a rozvíjet svého ducha po všech stránkách. Čas od času navštěvujeme divadelní představení, pořádáme akci Betlémské světlo, v rámci které chodíme zpívat do domovů důchodců. Též se v nás snažíme budovat touhu po informacích a s ní související práci s informacemi a jejími zdroji.

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ Jan Werich

Duchovní rozměr

Skauting jest od základu duchovní věc. Jedním z principů skautingu jest povinnost k Bohu. Dnes se ve skautském slibu zavazujeme ke službě Nejvyšší Pravdě a Lásce. Každý pak pod tímto může vnímat trochu něco jiného. Na začátku skautského roku připravujeme skautskou mši a v průběhu příprav na Velikonoce pak organizujeme skautskou křížovou cestu.

Klubovna

Již od svého počátku se scházíme na faře při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kde máme svou klubovnu.

Chci se přidat

V případě, že by ses rád stal součástí našeho oddílu, tak Tě mezi sebou rádi přivítáme. Nyní máš několik možností jak postupovat.

  1. Kontaktuj vedoucího oddílu. Potřebné údaje najdeš zde.
  2. Napiš nám přímo z našich stránek.
  3. Přijď na jakoukoli schůzku. Rozpis schůzek nalezneš v kalendáři.