7. 1. 2019

Registrace

Na přelomu každého kalendářního roku probíhá registrace členů, díky které se vlče nebo skaut stává pro
rok 2019 platným členem celosvětové organizace skautů a skautek. V rámci registrace vybírají rádci družin poplatek, za který vám vystaví potvrzení o zaplacení. Bližší informace o výši poplatku a výhodách, které zaplacením člen získává, naleznete v dopise níže.
Dopis k registraci

V rámci registrace též aktualizujeme kontaktní údaje. Pokud u vás došlo k nějakým změnám, vyplňte prosím „Doplnění k evidenčnímu listu“.
Doplnění k evidenčnímu listu

Pokud jste v oddíle čerství a ještě jste nevyplňovali novou přihlášku, odevzdejte prosím společně s registrací též vyplněnou přihlášku a kompletní evidenční list.
Přihláška
Evidenční list